About preslocourpouli

פרסי עובדים אמינים. עובדים באופן אישי משאירים מתנות מגברים באופן אישי. המטרה העיקרית של סוכנות הליווי שלנו ישראל https://israelnightclub.com/ – צור עבודה טובה עם הכנסה טובה, ולהציע לגברים מעוניינים להציע שירותים באופן בלעדי באיכות הטובה ביותר. שיטה זו היא שמספקת כוחות לפתח שותפות ארוכה, אשר תהפוך לרווחית עבור העובדים ולקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לילדות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בהוראת העובד, מכיוון שתשלום עבור דיור נופל על כתפיה של הילדה. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.

Join our Newsletter

Go to Top